Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

2022 metais mūsų gimnazijos abiturientas Eivinas Matačinskas valstybinį anglų kalbos egzaminą išlaikė aukščiausiu įvertinimu - 100 balų. Jį egzaminui parengė anglų kalbos mokytoja Rita Babarskaitė

2021 metais mūsų gimnazijos abiturientė Gintarė Dzingelevičiūtė valstybinį lietuvių kalbos egzaminą išlaikė aukščiausiu įvertinimu - 100 balų. Ją egzaminui parengė lietuvių kalbos mokytoja Ilma Bagdonienė

2020 metais mūsų gimnazijos abiturientas Justas Juodsnukis valstybinį anglų kalbos egzaminą išlaikė aukščiausiu įvertinimu - 100 balų. Jį egzaminui parengė anglų kalbos mokytoja Rita Babarskaitė

2018 metais mūsų gimnazijos abiturientė Monika Zorūbaitė valstybinį biologijos egzaminą išlaikė aukščiausiu įvertinimu - 100 balų. Ją egzaminui parengė biologijos mokytoja Laima Čepulienė

2017 metais mūsų gimnazijos abiturientė Aistė Turčinavičiūtė valstybinius anglų kalbos, matematikos ir istorijos egzaminus išlaikė 100 balų. Tai pirmas atvejis mūsų gimnazijoje, kai mokinys gauna tris 100 balų įvertinimus. Egzaminams Aistę ruošė mokytojos Vida Andrašūnienė, Dalia Kubilienė ir Laima Bielevičienė

2017 metais mūsų gimnazijos abiturientė Andželika Pilvelytė valstybinį chemijos egzaminą išlaikė aukščiausiu įvertinimu - 100 balų. Ją egzaminui parengė chemijos mokytoja Irena Tarasevičienė

2015 metais mūsų  gimnazijos abiturientas Simonas Jurčiukonis, valstybinį informatikos egzaminą išlaikė aukščiausiu įvertinimu – 100 balų. Jį egzaminui parengė informacinių technologijų mokytojas Egidijus Turčinavičius.