Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

     Minint piliakalnių metus, buvo organizuojamas Lietuvos valstybingumo istorijos pristatymas visuomenei, tvarkomi, tyrinėjami ir populiarinami archeologijos paminklai - piliakalniai. 
     Vykdydama projektą "Gabūs vaikai - krašto istorijos puoselėtojai" grupelė šaulių būrelio narių su savo vadovu E.Turčinavičiumi ir geografijos mokytoju G.Kanapicku aplankė 6 mūsų krašto piliakalnius ( Šlavantų, Paliūnų, Krikštonių, Prelomciškės, Buteliūnų ir Paserninkų) ir įsiamžino su mūsų gimnazijos vėliava. 
     Surinkta kraštotyrine medžiaga apie piliakalnius papildysime mūsų gimnazijos istorijos muziejų. Geografijos mokytojo vadovaujami mokiniai sukurs žymiausių mūsų krašto  geografinių ir gamtosauginių objektų žemėlapį.