Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

KOVO 11-OSIOS – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENOS MINĖJIMAS

    Kovo 10 d. mūsų gimnazijos mokytojai ir mokiniai susirinko paminėti  Kovo 11-ąją  – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Visi kartu prisiminėme, kokį sunkų kelią nuėjo Lietuva iki Nepriklausomybės atkūrimo dienos. Šventėje skambėjo eilėraščių posmai, dainos, šokis LIETUVAI. Gėrintis pasirodymais, visiems širdy buvo gera ir džiugu.
     „Kiekvienas žmogus turi Tėvynę. Mes šiandien turime daug – laisvą Lietuvą. Kokia ji bus priklauso nuo mūsų. Puoškime Tėvynę savo mažais ir dideliais darbais.“ 
     Kovo 11-oji yra diena, kuomet kasdienybės rūpesčius užgožia pasididžiavimo lietuvybe jausmas. Laisvė kalbėti savo gimtąja kalba, gyventi gimtojoje šalyje pagal savo tautos tradicijas yra didžiausia dovana, kurią mums padovanojo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena ir žmonės apgyvenę mūsų teisę būti laisvais.
   Suvokimas, kad kiekvienas iš mūsų esame savo krašto šeimininkais ir ateities kūrėjais teįkvepia kūrybingiems planams ir ambicingiems darbams žengiant laisvės keliu, kuriant Nepriklausomos Lietuvos valstybės ir visos lietuvių tautos sėkmės istoriją!

Dėkoju visiems, kurie savo dalyvavimu papuošė šią šventę.

Tikybos mokytoja.