Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

     Vakar aplankėme artimųjų kapus, uždegėme žvakeles, pasimeldėme, prisiminimuose pabuvome kartu su jais. Šiandien savo maldą ir prisiminimus, jaukią žvakelės liepsną skyrėme Anapilin išėjusiems Seirijų mokyklos žmonėms – mokytojams, mokiniams, darbuotojams – tiems, kurie kažkada peržengdavo mokyklos slenkstį taip, kaip mes šiandien... Gera buvo pavaikščioti po lietaus skraiste apgaubtas kapines ir mintyse susitikti su čia buvusiais...