Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

    17-osios Nacionalinės Lietuvos Bibliotekų savaitės proga Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos dešimtaklasiai ir bibliotekininkė balandžio 27-ąją dieną išsiruošė į Veisiejų regioninį parką. Ten mokiniai kalbėjosi apie skaitymą, knygas, klausė bendraamžių kūrybos ir diskutavo. Valandos prabėgo labai greitai, nes grupelė dar turėjo galimybę susipažinti su Veisiejų regioniniu parku ir pamatyti A. Klėjaus fotografijų parodą.