Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

    Liepos 14 d. gimnazija į gyvenimą išlydėjo 69 abiturientų laidą. Išleistuvės prasidėjo Šv. Mišiomis Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje. Išleistuves pradėti Šv. Mišiomis yra Seirijų gimnazijos tradicija. Vėliau šventė tęsėsi Seirijų kultūros namuose. Čia gimnazijos direktorė Z.Ščerbetkienė ir pavaduotoja ugdymui K.Gegužienė 23 abiturientams įteikė brandos atestatus.  Gimnazistų šeimos nariai ir draugai gausiai sveikino jaunuolius, ką tik gavusius svarbų vieno gyvenimo etapo dokumentą. Sveikinimo žodžius tarė svečiai: LR Seimo narys Zenonas Streikus, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Ričardas Dulskas, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas Dalius Mockevičius, Seirijų parapijos klebonas Sigitas Bitkauskas, Seirijų seniūnijos seniūnė Česlova Šmulkštienė. Abiturientei Aistei Turčinavičiūtei buvo įteiktas atestatas su pagyrimu. Ji taip pat gavo padėkos raštą bei premiją iš Lazdijų rajono savivaldybės mero Artūro Margelio už puikiai išlaikytus brandos egzaminus bei gautus tris šimtukus. Taip pat padėkos raštą už 100 balų įvertinimą gavo Andželika Pilvelytė.  Abiturientai Roberta Gegužytė, Paulina Kastygovaitė ir Lukas Dulskas Seirijų seniūnijos ir rajono kultūros centro įvertinti už kultūrinę veiklą.
      69 laidos abiturientų laukia naujas gyvenimo iššūkis – studijos siekiant įgyti norimą profesiją.