Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

          
         Kovo 29, Lietuvos įstojimo į NATO dieną, į Serijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnaziją atvyko krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas pulkininkas Arturas Jasinskas. Šį garbų žmogų gimnazijos jaunieji šauliai sutinka jau nebe pirmą kartą, tačiau šiame susitikime mokiniai sužinojo  apie kariškio paauglystę,  jaunystę, studijas, tarnybą. Svečias pravedė paskaitą 8 – IV gimnazijos klasių mokiniams. 
         Jis pasakojo apie savo vaikystę Lazdijų raj. Šulnelių kaime, mokslą Lazdijų vidurinėje mokykloje.   Prisimindamas savo paauglystę ir įvairias jaunatviškas pagundas pulkininkas pateikė keletą akivaizdžių pavyzdžių, kurie gali padėti jaunimui atsisakyti žalingų įpročių.  Prisiminė apie tai, kiek pastangų teko įdėti, norint surasti savo kelią. Jaunystėje, kaip ir dauguma jaunuolių, svajojo tapti krepšininku ir žaisti ,,Žalgirio“ komandoje, bet gyvenimas jį nuvedė visai kitu keliu, ir jis tapo kariu savanoriu, nors studijavo Lietuvos valstybiniame Kūno kultūros institute. 
      Arturas Jasinskas tarnybą krašto apsaugos sistemoje pradėjo 1991 m. sausio 15 d. eiliniu savanoriu įstodamas į Savanorišką krašto apsaugos tarnybą (SKAT, dabar – KASP), vėliau buvo paskirtas SKAT Kauno rinktinės 212-osios kuopos vadu. A. Jasinskas 1994 m. dalyvavo pirmojoje Lietuvos karių tarptautinėje misijoje Kroatijoje – UNFROFOR, kur vienerius metus tarnavo LITPLA 1-ajame ir 2-ajame būriuose. Nuo 1995 m. karininkas ėjo įvairias pareigas krašto apsaugos sistemoje.
            Kad užsitarnautų pulkininko leitenanto (2010 m.) laipsnį, taptų KASP vadu, o už keleto mėnesių gautų ir pulkininko (2015) laipsnį, teko daug dirbti. Darbas truko ne dienas ir ne mėnesius, bet daugiau nei 20 metų. Tam, žinoma, reikėjo didelės atsakomybės, pareigingumo, darbštumo ir atkaklumo.
     Dabar pulkininkas gyvena Lietuvoje, vadovauja, treniruoja, rengia savanorius karius, veda mokyklose paskaitas bei ragina jaunus žmones tapti savanoriais ir tarnauti Tėvynei. Šis susitikimas mokiniams buvo reikšminga gyvenimo pamoka.              

                                                                    Nerijus Staniūnas, 8a klasė