Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

     Ar gali būti kas nors švelnesnio, mielesnio ir nuoširdesnio už motinos meilę, jos apkabinimą, mylintį  žvilgsnį, šypseną, o kai kada ir nubrauktą džiaugsmo ašarą? Tikrai ne! Tik ji viena turi tą ypatingą galią – stebuklingą, raminančią, suteikiančią pasitikėjimo jausmą.
     Ne viena mamytė ir močiutė, atėjusios gegužės 7-osios sekmadienį į Motinos dienos šventę Seirijų kultūros namuose, plojo, lingavo į taktą ir braukė džiaugsmo ašarą matydamos scenoje savo atžalas dainuojant, deklamuojant, besisukant šokio sūkury. Nuo scenos sklido jautrūs linkėjimai, švelnūs žodžiai, nuotaikingos melodijos. Tyri vaikiški balseliai koncerto pabaigoje persipynė su sodriais moteriškais kultūros namų moterų ansamblio balsais. Apie pusantro šimto žiūrovų negailėjo plojimų koncerto atlikėjams. Džiugu, kad mūsų gimnazijos vaikai yra laukiami kultūros namuose, kad su jais nuoširdžiai dirba muzikos mokytoja Daiva Kazlauskienė, kad šventę suorganizavo ir vaikus šokti išmokė šokių būrelio vadovė Germina Ptašnykienė, o meno vadovas Vytautas Rutkauskas sutelkia bendrai dainai Seirijų miestelio moteris. Tokie renginiai ypač suvienija gimnazijos ir miestelio bendruomenę, skatina bendradarbiauti, būti jautriems ir dėmesingiems ir supratingiems skirtingų kartų žmonėms.                                                                                   

                                                   Ačiū už šventę!