Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Parengiamasis vizitas Portugalijoje, Barcelos mieste

      Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos direktorė Zita Ščerbetkienė ir anglų k. mokytoja Jūratė Sutkuvienė lapkričio pradžioje vyko į parengiamąjį vizitą Portugalijoje, nes gimnazija vykdo  programos ,,Erasmus +“ bendrojo ugdymo mobilumo projektą ,,Emocinis raštingumas taip pat svarbus kaip skaitymas ar matematika“ (projekto Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000068744). Į Šiaurės Portugalijoje Barcelos mieste esančią Agrupamento de Escolas de Barcelos mokyklą gimnazijos atstovės vyko, kad aptartų būsimo moksleivių mobilumo programos detales.
     Didžiulėje mokykloje lietuvių laukė filosofijos mokytoja Adelina Oliveira, kuri  tarsi labirintais  vedžiojo mus ir pažindino su mokyklos erdvėmis. Įdomu, kad mokykla vykdo ir bendrojo lavinimo, ir profesinio ugdymo programas, o šiandien joje, tiksliau šiame pastate, mokosi 1 600 mokinių. Mat ši mokykla, tarsi, koks mokyklų klasteris, – prie jos dar yra prijungtos kelios mokyklos, esančios kaimiškose vietovėse.
     Besilankydamos mokykloje užsukome į dvi milžiniškas sporto sales.  O kur dar trys futbolo stadionai. Nustebino ir mokytojų darbui skirtos erdvės: viena – matematikai, kita – kalboms, trečia – istorijai ir. t. t. Pertraukos metu sukinėjomės keliose klasėse, pro kurių langus vėrėsi nuostabūs vaizdai – tarsi kokie botanikos sodo lopinėliai. Klasės darė įspūdį savo sterilumu: jokių mūsuose įprastų plakatų, stendų ir daiktų – stalai, kėdės, kompiuteriai. Nustebino įstiklintos arba stiklinės klasių durys. Adelina patikino, kad tokios durys – visose Portugalijos mokyklose. Pastebėjome, jog didelis dėmesys čia skiriamas specialiųjų poreikių vaikams. Buvome įkišusios nosį į vieną iš trijų specialių ugdymosi poreikių turintiems vaikams skirtų mūsų matytų klasių, kur tik du sunkią negalią turinčius paauglius mokanti mokytoja sakė, jog ir daugiau mokytojų ateina čia dėstyti vieno ar kito dalyko.
     Būtina užsiminti apie garsų ir mylimą gaidį. Jis Barceloje visur – gatvėse, aikštėse, skveruose, kavinėse, mokykloje ­– taip pat. Mat Portugalijos simbolio gaidžio gimtinė –Barcelos miestas. Pasak legendos, gaidys išgelbėjo žmogaus gyvybę ir dabar simbolizuoja teisingumą.
     Savo trumpo vizito metu aplankėme ir pasakišką rokoko stiliaus namukais nusagstytą, gotikinėmis ir vėlyvojo baroko bažnyčiomis išpuoštą Porto (antrąjį pagal dydį Portugalijos miestą), kuris savo šaliai ir dovanojo vardą Portugalija.
     Anot vieno žymiausių portugalų poetų Fernando Pessoa, „Gyvenimas yra tai, ką mes iš jo padarome. Kelionė yra keliautojas. Tai, ką matome, yra ne tai, ką matome, o tai, kas esame“. Kaip gera būti „Erasmus+“ programos dalimi ir naudojantis jos teikiamomis galimybėmis tikėtis savo ir kitų gyvenimus padaryti geresniais.
 Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija nėra atsakingos už straipsnyje pateiktą informaciją. 

Jūratė Sutkuvienė