Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Gimnazisčių sėkmė

     Lapkričio 29 d. Alytaus Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijoje vyko respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija ,,Laisvė nėra duotybė, ją reikia iškovoti ir apginti“. Jos metu mokiniai ir mokytojai skaitė pranešimus apie partizanų atminimo įprasminimą, pilietiškumą, siekį pažinti tautos istoriją, kūrybinius metodus, padedančius ugdyti sąmoningą jaunosios kartos lietuvį. Konferenciją vainikavo rašinių konkurso ,,Ką šiandien pasakyčiau Lietuvos partizanui“ nugalėtojų apdovanojimai. Konkursui darbus pateikė apie pusšimtis dalyvių iš įvairių Lietuvos mokyklų. Labai smagu, kad prizininkėmis tapo net dvi mūsų gimnazistės. II vietos diplomu bei knyga apdovanota IV g kl. mokinė Indrė Šeštavickaitė (mokyt. V. Urbonaitė), o III vietos diplomas ir knyga įteikti III g kl. mokinei Karolinai Zavadskaitei (mokyt. R. Juškauskienė). Šios merginos, kaip ir kiti konferencijos dalyviai, puikiai suvokia, kad laisvė – buvusių kartų dovana, už kurią kiekvienas turim jaustis atsakingas.