Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

     Kovo 6 dieną gimnazijoje svečiavosi aktorė Virginija Kochanskytė  ir klarnetininkas Valdas Andriuškevičius su nauja edukacine programa - pamoka "Šimtmečio dialogas" Maironis - S.Geda.
     Programoje skambėjo Devyni sonetai ir epitafija ,,Maironio mirtis“, Giesmės iš ciklo ,,Septynių vasarų giesmės“, eilėraščiai. Kaip teigė aktorė, poeto Sigito Gedos  devyni sonetai ir epitafija ,,Maironio mirtis“ tapo postūmiu sukurti šią programą. Poetas Sigitas Geda apie poeto Maironio genijų yra parašęs: ,,Šioje kiekvienam žmogui laiko apibrėžtoje dramoje jis dar spėjo suprojektuoti idealų tėvynės Lietuvos, jos žmonių, gamtovaizdžių, istorinių žygių paveikslą. Jis davė mums tikruosius mūsų formatus, per jį esame tokie, kokie esame, žinodami, nujausdami, kokie galime būti. Tai užuovėja amžiaus gale, o būsimiesiems laikams – mūsų visavertiškumo garantas.” Mąstant apie poetą Sigitą Gedą, jo genialią kūrybą ir nuveiktus darbui Lietuvos Atgimimui, taip apibūdinti galėtume ir jį patį.
    
I–IV klasių gimnazistai įdėmiai klausėsi ir žiūrėjo, kaip meistriškai aktorė V.Kochanskytė interpretuoja Sigito Gedos kūrybą, o aktorė, atsisveikindama su žiūrovais, juos pavadino angelais. Tai – ypatingas įvertinimas gimnazijai ir jos bendruomenei.