Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

     Sausio 13 dieną 20 gimnazijos jaunųjų šaulių dalyvavo tradiciniame pagarbos bėgime Druskininkuose aplink Druskonio ežerą. Visi dalyviai gavo atminimo medalius ir galėjo pasišildyti prie laužo bei paskanauti skanios arbatos. 103 Druskininkų šaulių kuopos vadas Ramūnas Šerpatauskas padėkojo bėgimo dalyviams ir įteikė padėkos raštą.