Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

     Lapkričio 23 dieną gimnazijos šauliukai paminėjo Lietuvos kariuomenės dieną. Ta proga nužygiavome iki mūsų miestelio bažnyčios, kur prie šventoriaus tvoros pritvirtintos atminimo lentos su įamžintomis Seirijų valsčiaus savanorių ir Vyčio kryžiaus kavalierių pavardėmis. Šie žmonės kovojo, o kai kurie ir paaukojo savo gyvybę, gindami savo Tėvynę Lietuvą.
     Vyčio kryžiaus kavalierių sąraše radome ir gimnazijai svarbią pavardę - Pranas Kudzys. Jo sūnus, akademikas Antanas Kudys, yra įkūręs savo tėvo Prano Kudzio vardo premiją, kuri įteikiama labai gerai ir gerai besimokantiems baigiamųjų klasių mokiniams. 
     Pagerbdami Laisvės gynėjų atminimą uždegėme žvakutes. Lai mažų liepsnelių plevenimas praeiviams primena, kad šių žmonių ir visų karių dėka mes galime džiaugtis savo Tėvynės laisve.