Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

       UGDYKIME PSICHOLOGINĮ  ATSPARUMĄ

    Vienas berniukas gyveno tik su nuo alkoholio priklausoma mama. Kadangi namie nebuvo jokio kito žmogaus, kuris būtų galėjęs berniukui pagaminti priešpiečius, jis kasdien mokykloje valgydavo vieną ir tą patį - dvi riekeles duonos. Šis berniukas norėjo, kad niekas jam nejaustų gailesčio, todėl kaskart, valgydamas savo varganą „sumuštinį“, šypsodavosi. . .
   Tad kodėl kai kurie žmonės yra atsparesni gyvenimo negandoms, patyčioms, nesėkmėms nei kiti?
   Kita vertus, net patys atspariausi žmonės kartais suklumpa. Vienas pagrindinių psichologinio atsparumo elementų yra požiūris į situaciją: ar ištikusias bėdas vertinate kaip traumuojantį įvykį, ar kaip galimybę ko nors išmokti. Pavyzdžiui, ar leidžiu liūdesiui, nusivylimui, pykčiui mane valdyti, ar bandau įžvelgti tai, kas man padėtų pasimokyti ir patobulėti kaip asmenybei.

Pozityvus požiūris į save ir juokas - dar dvi savybės, kuriomis išsiskiria atsparieji.

        ATSPARUMĄ DIDINANČIOS FRAZĖS

Atsparumą didina pozityvūs žodžiai sau.

 AŠ TURIU  ŠEIMĄ, KURI MANE SUPRANTA, SAVO GYVENIMO TIKSLUS IR PAN.

 Ši frazė leidžia apmąstyti išorinius veiksnius. Pavyzdžiui:
-          Ar palaikau tvirtus santykius su mane supančiais žmonėmis;
-          Ar turiu savo gyvenimo taisykles, struktūrą;
-          Ar yra žmonių, kurie mane įkvepia, iš kurių galėčiau pasimokyti?

 AŠ ESU RYŽTINGAS, VERTINGAS, DRAUGIŠKAS, PAREIGINGAS.

 Ši frazė skatina apmąstyti savo asmenines stiprybes. Pavyzdžiui:
-          Ar esu mylimas ir ar pats myli;
-          Ar esu užjaučiantis ir pasitikintis savimi;
-          Ar esu atsakingas už save ir savo gyvenimą, ar ( pasi)tikiu pasauliu?

 AŠ GALIU BŪTI KANTRUS, STIPRUS, ATLAIDUS IR PAN.

 Tai frazė padedanti nustatyti socialinius ir tarpasmeninius ryšius. Pavyzdžiui:
-          Ar galiu lengvai bendrauti su skirtingų pažiūrų žmonėmis;
-          Ar galiu įveikti sunkumus, priimti kito pagalbą, būti kantrus, kol problema bus išspręsta;
-          Ar galiu kontroliuoti savo emocijas ir temperamentą, juos tinkamai išreikšti ir pan.;

 RETKARČIAIS KIEKVIENAM ŽMOGUI REIKIA PRISIMINTI SAVO STIPRYBES. O JAS ĮVARDIJANT KASKART SUSIDŪRUS SU DILEMA, PSICHOLOGINIS ATSPARUMAS NE TIK AUGS, BET ILGAINIUI IMS IR BRĘSTI.