Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Kaip pavasarį tirpstantis sniegas,
Kaip negrįžtantis aidas dainos,
Taip tos klasėj praleistosios dienos
Nebegrįš, nebegrįš niekados...

       Šiais metais gegužės 25 diena mūsų gimnazijoje buvo neeilinė – tai Paskutinio skambučio šventė. Ryte  prie paradinių durų mūsų gimnazijos pirmokučiai  pasitiko abiturientus, įteikė po balioną ir palydėjo iki jų klasės.  Ten dvyliktokus  pasveikino vienuoliktos klasės mokiniai. Po to abiturientams vyko netradicinės pamokos ir, aišku, jausminga paskutinė pamoka su auklėtoja. 
     Vidudienį į  mokyklos kiemelį susirinko  visi moksleiviai, mokytojai, svečiai, o svarbiausia – mūsų dvyliktokai ir jų tėveliai. Šventė prasidėjo tradiciškai – pasveikinimo žodžiais ir gimnazijos himnu. Kiek vėliau  direktorė diplomus ir padėkos raštus įteikė patiems gabiausiems ir aktyviausiems gimnazijos abiturientams. Trims abiturientėms – Aistei Turčinavičiūtei, Andželikai Pilvelytei ir Robertai Gegužytei - už akademinius pasiekimus tradiciškai buvo įteiktos Prano Kudzio ir Antano Kudzio premijos. Šventei einant į pabaigą, buvo sušoktas dvyliktokų ir pirmokų mokyklinis valsas, į dangų kartu su gražiausiomis abiturientų svajonėmis pakilo įvairiaspalviai balionai.  Palinkėję puikiai išlaikyti egzaminus ir pasirinkti teisingą gyvenimo kelią,  su ašaromis akyse išlydėjome 23 jau 69 laidos abiturientus.  

                                                                                             Evelina Bračiulytė, IIIg