Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

     Kovo 15 d., mūsų gimnazijoje įvyko pirmasis oficialus mokinių (5-VII kl.) susirinkimas su mokinių taryba, kurio metu prezidentė ir MT nariai davė priesaiką bei visiems pristatė save ir savo ateities siekius, tikslus. Gimnazijos direktorė bei direktorės pavaduotoja kalbėjo apie mokyklai aktualius klausimus, problemas. Taip pat buvo pristatyti šiais mokslo metais gimnazijoje vyksią renginiai ir šventės.