Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

 Vasario 16-ają, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, grupė Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos mokinių ir mokytojų apsilankė Lazdijuose, kur vyko renginys šiai iškiliai šventei paminėti. Minėjimas prasidėjo Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje pamaldomis, po kurių vyko renginys „Per amžius būk, Lietuva“. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu buvo įteiktos trys mero padėkos ir premijos Už nuopelnus Lazdijų kraštui ir valstybei. Šventiname renginyje koncertavo „el Fuego" - pop klasikos vokalinė vaikinų grupė, kurios balsai įspūdingai skambėjo po aukštais bažnyčios skliautais. Renginiui pasibaigus visi dalyvavome eisenoje, kurioje gimnazijos jaunieji šauliai su kitais Lazdijų rajono šauliais nešė trispalvę į Lazdijų Nepriklausomybės aikštę. Ten buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę. Susibūrę draugėn ir prisimindami tuos, kurie paguldė galvas už Tėvynės laisvę, suvokiame šios dienos didybę, nemarumą ir būtinybę ją minėti bei atminimą perduoti ateinančioms kartoms.

                                                 Viktorija Tamkevičiūtė, 8a klasė